Sign Up for Produce Plus (Vietnamese)

Cổng đăng ký Produce Plus hiện đã mở!

SIGN UP FOR PRODUCE PLUS (ENGLISH)

Các mốc thời gian quan trọng

  • Ngày 8 tháng 5: Mở Cổng đăng ký công khai.
  • Ngày 31 tháng 5: Kết thúc đợt đăng ký công khai đầu tiên.
  • Ngày 1 tháng 6: Chương trình Produce Plus được bắt đầu tại các chợ nông sản có liên kết ở khắp Washington DC và sẽ hoạt động cho đến ngày 30 tháng 11.

Cách đăng ký:

  • Đăng ký trực tuyến thông qua trang web của FRESHFARM
  • Để được tư vấn, xin hãy gọi đến đường dây nóng số (202) 888-4834 của Produce Plus vào thời gian từ 9 giờ sáng – 3 giờ chiều, từ thứ Hai – thứ Sáu
  • Đăng ký tại địa điểm Produce Plus (chi tiết sẽ được thông báo sau)

Tôi đã điền xong đơn. Tôi sẽ cần làm gì tiếp theo?

  • Sau khi hoàn thành xong phiếu đăng ký, FRESHFARM sẽ cho quý vị biết liệu quý vị có nằm trong chương trình diễn ra vào tháng 6 không, hay là sẽ phải nằm trong danh sách đợi.
  • Thật không may khi số lượng người có thể tham gia là có hạn. Tuy nhiên bắt đầu từ tháng 8, chúng tôi dự tính sẽ bổ sung thêm người tham gia sau đợt đăng ký ban đầu.
  • Chúng tôi dự đoán sẽ có thể liên lạc với những người tham gia chương trình đợt đầu tiên từ ngày 26 tháng 5. Nếu được chấp thuận tham gia chương trình, quý vị sẽ nhận được thông báo xác nhận từ Produce Plus FRESHFARM thông qua hình thức liên lạc mà quý vị đã cho biết (điện thoại, email hoặc tin nhắn).

Quý vị có thắc mắc? Vui lòng gửi email đến produceplus@freshfarm.org hoặc gọi đến số (202) 888-4834, từ 9 giờ sáng – 3 giờ chiều từ thứ Hai – thứ Sáu để được tư vấn.